Nasza polityka prywatności

Obejmuje sposób traktowania danych osobowych, ich zbierania i przechowywania za pośrednictwem witryny. Nie dotyczy to praktyk związanych prywatnością lub treściami innych stron internetowych związanych z witryną www.agile-1.com.

I. Gromadzenie i wykorzystanie informacji:

Zwykle można odwiedzić naszą stronę internetową bez informowania o tym, kim jesteś i nie ujawniając żadnych informacji o sobie. Jednak firma Pardot LLC, z którą współpracujemy, automatycznie odbiera i zapisuje informacje do swojego serwera z poziomu przeglądarki, dotyczy to adresu IP, żądanych stron i stron, które zostały nam przekazane. Informacje te, są używane:

  • w celach badawczych i rozwojowych do poprawy treści internetowych i naszych usług.
  • aby pomóc w diagnozowaniu problemów z naszym serwerem i / lub administratorem naszej witryny. Nie łączymy adresów IP z danymi osobowymi. Oznacza to, że sesja użytkownika będzie śledzona, ale użytkownik będzie anonimowy.

 

II. Udostępnianie i ujawnianie informacji:

Staramy się chronić jakość i integralność informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zachowując najwyższą poufność. Nie dzielimy się, nie sprzedajemy oraz nie wynajmujemy danych osobowych o tobie z innymi osobami lub firmami pozarządowymi, z wyjątkiem dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś lub w następujących okolicznościach:

  • do zbadania, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby lub ustanowienia bądź też korzystania z naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub innymi wymaganymi przepisami prawa.
  • jeśli ACT 1 Group Inc dba Agile • 1 jest nabywane przez lub połączone z inną firmą.

 

III. Poufność i bezpieczeństwo:

Wdrożyliśmy fizyczną i logiczną kontrolę dostępu oraz proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z naszymi politykami bezpieczeństwa informacji w celu zapewniania prywatności i integralności informacji dostarczanych przez nasze strony internetowe.

Nasze strony internetowe są chronione przez zapory sieciowe i systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom.

IV. Dzieci i Prywatność:

Nasza witryna jest ogólnie dostępna i nie wnosi świadomie o jakiekolwiek informacje osobiste od dzieci.

V. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności:

Możemy aktualizować tę politykę zgodnie z naszymi potrzebami biznesowymi i bez wcześniejszego informowania.

VI. Pewność zabezpieczeń

Grupa ACT 1 Group Inc dba Agile • 1 postępuje zgodnie z wytycznymi Safe Harbor US-US oraz Safe Harbor US-Swiss, ustanowionymi przez Departament Handlowy Stanów Zjednoczonych w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej I Szwajcarii. Firma ACT 1 Group Inc dba Agile • 1 uzyskała certyfikat dotyczący przestrzegania zasad zachowania poufności informacji przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa w dostępnie to danych, ich swobodnego przepływu i egzekwowania przepisów. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor i zapoznać się z certyfikacją ACT 1 Group Inc dba Agile® 1, odwiedź witrynę http://www.export.gov/safeharbor